• Köpa homeopatiska läkemedel

    Efter Läkemedelsverkets reglering av homeopatiska läkemedel har vi bara en bråkdel kvar av de medel som tidigare fanns i Sverige. För att underlätta för användare av homeopatiska läkemedel att få en översikt på vilka … Läs mer

    Köpa homeopatiska läkemedel
  • Vad är homeopati?

    Homeopati stärker kroppens eget försvar Homeopati är en holistisk läkemetod, som behandlar hela människan både fysiskt emotionellt och mentalt. Homeopati stärker kroppens försvarsmekanism och ger den kraft att stimulera … Läs mer

    Vad är homeopati?

NYHETER

Studie publicerad i augusti 2021 visar att tyska föräldrar efterfrågar komplementär- och alternativa

Fram till den 20/10 har det inkommit till Läkemedelsverket 136 biverkningar som barn och unga har dr

TEXT AV MONIKA SWÄRD: Influensasjukdomar är sporadiska epidemiska sjukdomar som återkommer varje säs

...och 70 procent är öppna för homeopati! Ny undersökning, utförd i Tyskland sommaren 2021 visar att

TEXT AV STEFAN WHILDE: Det går ett rykte – och kom ihåg att det bara är ett rykte idag, men det kan

Homeopatins historia

Samuel Hahnemann came from Meissen in Germany

Samuel Hahnemann Homeopatin som behandlingsmetod fördes fram av den tyske läkaren Samuel Hahnemann 1755 – 1843 början på 1800 talet och fördjupades av Constantin Hering och James Tyler Kent m fl. Men redan under antiken nämndes likhetsprincipen som … Läs mer