Hitta en Homeopat

Den som vill prova homeopati kan söka homeopater i något av Sveriges tre homeopatiförbund:

Svenska Akademin för Klassisk Homeopati. SAKH

Nordiska Homeopati Förbundet. NHF

Svenska Homeopaters Riksförbund. SHR