Homeopatisymposium oktober 2013 i Göteborg

Homeopati symposium

Välkommen till det Nordiska Homeopatiska Forskningssymposiet som för första gången arrangeras i Sverige. Under symposiet möts forskare, företrädare för myndigheter, politiker, praktiserande terapeuter, studenter och allmänhet som är intresserad av forskning inom homeopati.  

Forskare från flera länder kommer att dela med sig av de senaste forskningsrönen. Dessutom kommer symposiet att ge möjlighet för mindre erfarna inom forskning att presentera sina projekt.

Detta är första gången ett forskningssymposium med huvudinriktning mot homeopati arrangeras i Sverige.

Symposiet arrangeras av

  • Arcanumskolan
  • Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati (SFVH)
  • Svenska Akademin för Klassisk Homeopati (SAKH)
  • Svenska Homeopaters Riksförbund (SHR)

Välkommen till det Nordiska Homeopatiska Forskningssymposiet som för första gången arrangeras i Sverige.

Besök: www.homeopatisymposium.eu